شرکت ماندگار خودرو از تاریخ 1395/3/31 هیچگونه فعالیت بازرگانی نداشته و از مشتریان قبلی 

خواهشمندیم به منظور پیگیری معاملات خود با شماره همراه 09194051056 تماس حاصل فرمایند. 

 

با تشکر